Parkarbetare

Parkarbetare

Parkarbetare anlägger och sköter parker och andra grönytor, till exempel idrottsanläggningar, lekplatser, badplatser och kyrkogårdar.

Anläggningsarbetare inom park utför bland annat underhåll av lekplatser samt markröjning. Även trädgårdsanläggare med yrkesbevis kan jobba som parkarbetare.

I arbetet som parkarbetare kan ingå att bygga trappor och murar, att lägga plattor eller att montera lekutrustning. När grönytor ska anläggas lägger man på jord och bearbetar den för att sedan plantera träd, buskar och andra växter samt att så gräs. Snöröjning, sandning, gaturenhållning, spolning av isbanor, underhåll och reparation av lekredskap och staket kan ingå i arbetsuppgifterna under vintersäsongen.

Vanliga arbetsuppgifter för golfbanearbetare är anläggning, skötsel och underhåll av golfbanor. Man röjer buskar och sly, dränerar, justerar bunkrar, sköter gräsklippning och gödselspridning och kör fram sand till gångar och bunkrar.
De arbetar med till exempel privata trädgårdar, parker, bostadsgårdar, kyrkogårdar, golfbanor och idrottsplatser. I arbetet kan ingå att schakta bort sten och annat material, dränera marken samt bereda den inför plantering av träd och växter.

Utbildning

Parkarbetare, trädgårdsanläggningsarbetare och golfbanearbetare kan ha grundutbildning från gymnasieskolans Naturbruksprogram.
Utbildningen kan också finnas inom komvux eller inom yrkeshögskolan. Vänd dig till utbildningsanordnare för aktuell information.
För enklare säsongsarbete krävs i regel ingen utbildning eller erfarenhet. Körkort kan dock krävas för att få anställning, i första hand B-körkort (för personbil); har man C-körkort (för lastbil) är det en stor merit.

Nyttiga länkar
www.blomsterframjandet.se - är branschorganisationen med uppdraget att sprida information och inspiration om svenskodlade krukväxter, lökväxter, utplanteringsväxter och tulpaner;
Kika också gärna på www.tradgard.org och www.dendrologerna.se samt www.naturvetarna.se

2 liknande yrke(n)