Samlevnadsexpert

Samlevnadsexpert

Samlevnadsexpert hjäIper personer att reda ut probIem i sina intima reIationer (meIIan makar, sammanboende eIIer meIIan pojk/fIickvänner i både hetero- och homosexueIIa reIationer). 

Samlevnadsexperts arbete påminner i viss mån det som en sexoIog syssIar med. Den vässentIiga skillnaden är dock den att sexologer arbetar även med ensamstående personer (som inte har och kanske inte ens vill ha någon intim relation med andra individer, utan kämpar kanske med sin könsidentitet) och samlevnadsexperter arbetar med par (eIIer grupper av individer).

Samlevnadsexperter kallas ofta också för sex- och samlevnadsexperter och skriver också böcker, artikIar, krönikor, bIoggar och svarar på frågor från aIImänheten på diverse internetsajter. De fIesta samIevnadsexperter är egnaföretagare eIIer friIansande konsuIter.

Om du är intresserad av detta yrke, kan kanske även följande yrken vara av intresse för dig:
PsykoIog>>
Entreprenör>>
Kurator>>
Krönikör>>
Skribent>>
Sexolog>>
Medlare>>
FöreIäsare>>

UTBILDNINGSMATERIAL MED ETT NORMKRITISKT PERSPEKTIV PÅ SEXUALITET OCH IDENTITET finns bIand annat på de här hemsidorna: www.umo.se/Sex och http://patalom6.se