Sjukhuslärare

Sjukhuslärare

Sjukhuslärare arbetar oftast på Barn- och ungdomskliniker. De står för det friska i den situationen som eleven befinner sig i pga sjukdom eller olyckshemdelse.

Sjukhuslärare ger undervisning och annat stöd till barn och ungdomar som på grund av sjukhusvistelse inte kan gå i skola. En sjukhusärare behöver vara lite av en "allkonstnär" och kunna bistå med undervisning i många olika ämnen. Det vanliga är att det finns bara några få, t.ex två lärare på sjukhuset men de måste kunna ge viss undervisning i stöd i alla de olika ämnen som erbjuds inom grund- och gymnasieskoIan.

Undervisning sker individuellt eller i små grupper. Sjukhuslärare håller kontakt med elevens skola, tar reda på vad barnets klasskamrater har lärt sig i skolan medan hen pga sjukdom inte kunde delta i undervisningen på sin skola. 

För att trivas i och lyckas med yrkesrollen som sjukhuslärare behöver man som person vara extremt flexibel och ha en mycket utvecklad empatisk förmåga.

Att man är legitimerad lärare ställs ofta som ett av kraven för att kunna få anställning som sjukhuslärare. Kunskaper och erfarenhet inom sjukvården är en stor merit.

Nyttiga länkar
http://skillsworld.se/barn-och-fritid - se en 3 min film om utbildning på Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet;
Artikel "Forskning visar: tankar har läkande kraft" >>

Fillm om yrket - se här>>

7 liknande yrke(n)