Socialsekreterare

Socialsekreterare

Socialsekreterare, som ofta är "första jobbet" för nyutbildade socionomer, anställs av kommunernas Social Tjänster. Deras huvudsakliga arbetsuppgifter består i att utreda personens rätt till Försörningsstöd (som i folkmunn kallas ofta för "socialbidrag") och att motivera arbetsföra personer som uppbär försörjningsstöd till att bli självförsörjande.

Utbildning

För att få anställning som Socialsekreterare är den "säkraste vägen" att utbilda sig till Socionom>> Det är ganska ovanligt att man får jobb som Socialsekreterare med en annan utbildningsbakgrund än Socionomprogrammet, som motsvarar 3,5 års heltidsstudier på högskola/universitet. Men det finns exempel på att personer med en annan högskoleutbildning, exempelvis med fil.kand i socialt arbete får anställning som socialsekreterare. 

Som socionom/sociaIsekreterare kan man bIand annat arbeta som "konsuIt inom Social tjänsten" som också kan kaIIas för "stafett-socionom" eller "stafett-socialsekreterare".

Se gärna en kort videofilm (längd 3 min 31 sek) "Intervju med socialsekreterare" - här>>>

Framtidsutsikter

Under det närmsta tiden väntas det bli liten eller mycket liten konkurrens på arbetsmarknaden för socialsekreterare, men med vissa regionala skillnader. Det är ännu lättare (mycket liten konkurrens) att hitta arbete för yrkeserfarna. Även på fem till tio års sikt väntas arbetsmarknaden bli god eller mycket god.

Nyttiga länkar
www.socarb.su.se/utbildning - svar från studievägledare på Institutionen för Socialt arbete på Stockholms Universitet;
www.ivo.se - Inspektionen för Vård- och omsorg (IVO) bedriver tillsyn inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS);
www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/barn

8 liknande yrke(n)