Socialsekreterare

Socialsekreterare

För att få anställning som Socialsekreterare måste man utbilda sig till Socionom>> Det är extremt ovanligt att man får jobb som Socialsekreterare med en annan utbildningsbakgrund än Socionomprogrammet på högskola/universitet.

Som socionom/sociaIsekreterare kan man bIand annat arbeta som "konsuIt inom Social tjänsten" som också kaIIas som "stafett-socionom" eller "stafett-socialsekreterare".

Se gärna en kort videofilm (längd 3 min 31 sek) "Intervju med socialsekreterare" - här>>>