Socialsekreterare

Socialsekreterare

För att få anställning som Socialsekreterare måste man utbilda sig till Socionom>> Det är extremt ovanligt att man får jobb som Socialsekreterare med en annan utbildningsbakgrund än Socionomprogrammet på högskola/universitet.

Som socionom/sociaIsekreterare kan man bIand annat arbeta som "konsuIt inom Social tjänsten" som också kaIIas som "stafett-socionom" eller "stafett-socialsekreterare".

Se gärna en kort videofilm (längd 3 min 31 sek) "Intervju med socialsekreterare" - här>>>

Framtidsutsikter

Under det närmsta tiden väntas det bli liten eller mycket liten konkurrens på arbetsmarknaden för socialsekreterare, men med vissa regionala skillnader. Det är ännu lättare (mycket liten konkurrens) att hitta arbete för yrkeserfarna. Även på fem till tio års sikt väntas arbetsmarknaden bli god eller mycket god.

Nyttiga länkar
www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/barn