LSS-handläggare

LSS-handläggare

LSS-handIäggare bedömer viIka insatser personer med vissa typer av funktionsnedsättning rhar ätt tiII.

LSS - är en förkortning som i detta faIIet står för "Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade". Om vem Iagen gäIIer för, kan man Iäsa på www.socialstyrelsen.se

LSS-handläggare  gör framför allt utredningar och bedömningar om vårdbehov för funktionshindrade personer.

Utbildning

De som arbetar som LSS-handIäggare kan ha ganska skiftande (olika) utbildningsbakgrund. Många är utbildade socionomer, andra har beteendevetenskaplig utbildning. Men det finns även exempel på att samhällsvetare och sjuksköterskor kan jobba som LSS-handIäggare.

Övrigt

Se gärna information om andra yrken - t.ex om Biståndshandläggare/Biståndsbedömare, Beteendevetare och Socionom.

Nyttiga länkar
www.1177.se/Lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade---LSS - info om LSS;
www.ivo.se - Inspektionen för Vård- och omsorg (IVO) bedriver tillsyn inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). 

5 liknande yrke(n)