Familjehemssekreterare

Familjehemssekreterare

Familjehemssekreterare rekryterar, utreder, stödjer och utbildar familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Att matcha en insats mot ett barns behov utgör en central roll i familjehemssekreterares arbete, likaså att rekrytera och utreda intresserade personer som vill bli familjehem. I arbetsuppgifterna ingår även att utbilda familjehem, ibland på kvällstid och ibland även under helger, det senare dock mer sällan. Stöd till familjehemmen sker dagtid och är mycket viktig del i familjehemsenhetens arbete.

Familjehemssekreterare ska ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, samt god samarbetsförmåga.

Utbildning

Familjehemssekreterare har oftast socionomexamen men kan även ha en annan utbildning, som arbetsgivare i så fall bedömde som likvärdig. Oavsett utbildning, måste familjehemssekreterare ha mycket goda kunskaper inom gällande lagstiftningar. Tidigare erfarenhet av utredningsarbete med familjer och barn är alltid meriterande men kan också ställas som ett krav.

B-körkort krävs ofta för att kunna arbeta som familjehemssekreterare.

Övrigt

Se gärna även presentationer av följande yrken: FamiljehemsförälderSocionom, Kurator, Jurist, Utredare och Social sekreterare.

Temadag som kan hänföras till detta yrke:
Barnkonventionsdagen infaller den 20 november varje år. Barnkonventionsdagen är instiftad av Förenta nationerna.

Nyttiga länkar
www.socarb.su.se/utbildning - svar från studievägledare på Institutionen för Socialt arbete på Stockholms Universitet;
www.tjejzonen.se - Tjejzonen arbetar med att förebygga psykisk ohälsa hos flickor mellan 12 & 25 år genom enskilda stödsamtal via chatt & telefon;
www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2017/socialtjanstens-handlaggning-av-familjehemsplacerade-barn
www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/barn

6 liknande yrke(n)