Skolvärd/skolvärdinna

Skolvärd/skolvärdinna

Skolvärd/skolvärdinna arbetar på grund- och gymnasieskolorna och är till för att stödja elever och skolpersonal inne på skolan, men även på skolgården och underlättar genom att ge elever information, stöd och ibland också praktisk hjälp.

En del av arbetsuppgifterna går ut på att arbeta förebyggande mot mobbning och ansvara för säkerhet, så att eleverna men även skolans personal känner sig trygga.

Om skolvärd/skolvärdinna har ett annat modersmål än svenska, agerar hen i praktiken ofta som tolk och underlättar för nyanlända elever samt för de föräldrarna som behöver tolkhjälp vid kontakt med skolan.

På större skolor kan det finnas flera skolvärdar och då kan uppgifterna bli fördelade emellan dem på olika sätt: en kan vara huvudansvarig för anti-mobbningsarbete, en annan - för kontakt mellan skolan och föräldrarna, tredje för kvällsaktiviteter på skolan (som t.ex läxhjälp eller någon annan form av "öppen skola").

Utbildning

Skolvärd/skolvärdinna kan ha mycket varierande utbildningsbakgrund. Ofta krävs det någon form av eftergymnasial utbildning och helst med pedagogisk inriktning. Språkkunskaper i engelska och i andra språk är mycket meriterande.

Övrigt

Kika gärna på fIera yrkespresentationer, t.ex på yrken Elevassistent>>, Studiehandledare>> och Juniorlärare>>.

Nyttiga länkar
www.framtid.se/reportage - info om Skolans dag (den 12 september);
www.lararforbundet.se/blogg - blogg på Lärarförbundets hemsida;
www.mattecentrum.se/raknestugor - info om Räknestugorna där man kostnadsfritt kan få hjälp med matten;
Motverka-avhopp>> - info på Universitets-&Högskolerådets hemsida.

10 liknande yrke(n)