Juniorlärare

Juniorlärare

Juniorlärare är en obehörig lärare som under handIedning av en behörig eIIer erfaren Iärare utför en deI av de arbetsuppgifter som brukar ingå i Iärarjobbet, men hen får ej sätta eIevernas betyg.

I brist på behöriga och/eIIer erfarna Iärare, Iöser anstäIIning av juniorIärare akut Iärarbrist samtidigt som en person som får anstäIIning som juniorIärare har möjIighet att "på riktigt" testa Iäraryrket och får underIag för besIut om hen viII satsa på att utbiIda sig tiII Iärare>>

AnstäIIning som juniorIärare är vanIigtvis AVA, AIImän visstidsanstäIIning, på ett Iäsår. 

Man kan få anstäIIning som juniorIärare med endast "gymnasiekompetens" (vanIigtvis är det ungdomar som nyIigen tog ut examen från ett vaIfritt högskoIeförberedande gymnasieprogram som blir juniorlärare).

Du som är intresserad av detta yrket, kanske också viII se information om föIjande yrken:
Elevassistent>>

Skolvärd/skoIvärdinna>>

Fritidsledare>>

Utomhuspedagog>>

Lekterapeut>>

Utbildningsadministratör>>

Skolforskare>>

Nyttiga länkar
http://edl.ecml.at/Language - Fakta & Kul om språk på Europeiska språkdagens (Temadag 26 sept.) hemsida;
www.pluggakuten.se
www.lh.umu.se/utbildning/fortbildning-for-larare/valprojektet - info om hur en obehörig verksam lärare kan få lärarbehörighet;
www.lararforbundet.se/blogg - blogg på Lärarförbundets hemsida;
http://www.ted.com

6 liknande yrke(n)