Lärarassistent

Lärarassistent

Om Du…
- brinner för arbete med barn och ungdomar
- har ett intresse för pedagogik, psykologi och sociologi
- känner att du vill bidra till att elever ska ha en god psykosocial studiemiljö
- vill få möjlighet att vara en del av framtidens skola
men
- inte vill eller kan läsa till lärare eller om du vill läsa till lärare senare, men just nu vill få arbete på en skola så fort som möjligt - då är kanske yrket lärarassistent helt rätt för dig!

Lärarassistenter kan också kallas för klassassistenter. De hjälper lärare med det som behöver göras för att undervisning ska fungera så bra som möjligt. Lärarassistenter bistår med allt från administrativ hjälp (t.ex att kopiera papper och sätta dem i pärmar eller dela ut till elever) till att göra kartläggningar av vilka individuella behov som elever upplever att de har och även agerar som stöd för elever som har speciella behov, t.ex kan det handla om att en elev missade ett par veckors undervisning pga sjukdom och då kan lärarassistent hjälpa eleven genom att berätta vad som klassen gick igenom under den tiden men om eleven får större svårigheter i att läsa ikapp, då kliver den ordinarie läraren in i bilden.

Lärarassistenter är alltså inte lärarersättare eller lärarvikarier, utan just assistenter, som assisterar, dvs hjälper lärarna.

Utbildning

Lärarassistenter kan ha diverse olika utbildningsbakgrunder. Det är arbetsgivaren som avgör om personens kompetens är tillräcklig för att erhålla anställning som lärarassistent. Minimikravet är gymnasiekompetens. All form av eftergymnasial utbildning är ett plus. På folkhögskolenivå kan utbildningar finnas som just heter "Lärarassistent".

Var god ta även del av andra yrkespresentationer; ex.i första hand - Studiecoach>>, Juniorlärare>>, Skolvärd/skolvärdinna>>, Studiehandledare>> och Utbildningsadministratör>>.

Nyttiga länkar
http://skillsworld.se/barn-och-fritid - se en 3 min film om utbildning på Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet;
www.lararforbundet.se/blogg - blogg på Lärarförbundets hemsida;
www.framtid.se/reportage - info om Skolans dag (den 12 september).

7 liknande yrke(n)