SIUS-konsulent

SIUS-konsulent

Förkortningen SIUS står för "Särskilt introduktions och uppföljningsstöd". SIUS-konsulenterna är anställda på arbetsförmedlingen för att hjälpa personer som är i behov av särskilt stöd (eftersom de har nedsatt arbetsförmåga på grund av någon form av funktionsnedsättning) vid introduktionen på en arbetsplats.

SIUS-konsulenten samverkar med arbetsplatsen om hur introduktionen ska läggas upp och ansvarar för att arbetstagaren får det stöd som arbetsförmedlingen och arbetsgivaren har kommit överens om. Det kan ibland innebära att SIUS-konsulenten arbetar sida vid sida med arbetstagaren under en viss tid.

SIUS-konsulenter kan ha olika utbildningsbakgrunder, ofta någon form av eftergymnasial utbildning med beteendevetenskaplig inriktning.

Viktiga egenskaper för att kunna arbeta som SIUS-konsulent: man behöver vara tålmodig, flexibel, ha stor stresstålighet, kunna prioritera bland mängd av olika arbetsuppgifter och besitta mycket bred social kompetens. 

Utbildning

Eftergymnasial utbildning med pedagogisk eller socialinriktning kan ställas som krav för att få anställning, men man kan först söka jobb som Arbetsförmedlare>> och sedan söka tjänster som SIUS-konsulent (intern rekrytering) och i det fallet kan man eventuellt komma in i yrket med endast gymnasiekompetens i bagaget. 

Liknande yrken
Arbetsförmedlare>>
Rehabiliteringskoordinator>>
Rekryterare>>
Handledare>>
Studiehandledare>>
Kurator>>
Jobbcoach>>
Jobbsökarexpert>>
Kick-ass coach>>
Arbetsvägledare>>
Socialpedagog>>
Ingegrationskoordinator (se yrkespresentation Koordinator>>)
Integrationspedagog>>.

Nyttiga länkar
hälsokrav-i-olika-yrken - info på GymnasieGuiden.se om hälsokrav i olika yrken;
www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Kontakt

7 liknande yrke(n)