Arbetsförmedlare

Arbetsförmedlare

Arbetsförmedlare medverkar till att arbetssökande finner jobb och arbetsgivarna hittar medarbetare. På så sätt bidrar de till att arbetsmarknaden fungerar smidigt. Det är viktigt för enskilda arbetssökande och företag men också för hela samhällets ekonomi.

En insats kan vara att identifiera förmågor som behöver stärkas och informera om möjliga utbildningar. En insats kan också vara att följa upp en praktikplats och se till att den ger mervärde till både arbetssökande och arbetsgivare.

Svårigheterna på vägen kan vara såväl fysiska som sociala och psykologiska. Som arbetsförmedlare är det värdefullt att se förbi de hinder som finns och föra samtal utifrån möjliga lösningar.

Ett centralt uppdrag som arbetsförmedlare är att matcha ihop personer som söker jobb med arbetsgivares behov av att rekrytera medarbetare. Matchningen sker ofta med stöd av IT-verktyg, antingen för att söka efter kandidater till en given platsannons eller att hitta platsannonser som ligger nära en sökandes profil. Oavsett på vilket håll sökningen sker är stödet helt beroende av kvaliteten på de uppgifter som ligger i databasen. Därför är även dokumentation en viktig del av arbetet.

För att ge bra vägledning och stöd behöver arbetsförmedlare ha kunskaper om arbetsmarknaden, yrken och utbildningar. För att göra ett bra jobb är det också viktigt att kunna ta reda på och ha en känsla för hur man möter andra människors behov.

Som anställd på arbetsförmedlingen (som ofta förkortas till AF) kan man arbeta med olika arbetsuppgifter, t.ex kan man arbeta på avdelningen Kundrelationer där man tar emot klagomål och synpunkter, man kan också arbeta som SIUS-konsulent>> eller som EURES-rådgivare>>, som arbetsförmedlare eller som arbetsvägledare.

Utbildning

En akademisk utbildning som innehåller minst 180 högskolepoäng är numera ett krav för att bli arbetsförmedlare. Men undantag kan göras och man kan i vissa fall bli anställd med enbart gymnasiekompetens "i bagaget" (i fall personens bakgrund och arbetslivserfarenhet anses vara mycket fördelaktig för arbete på AF). God kommunikationsförmåga på svenska är också en förutsättning i arbetet.

Nyanställda arbetsförmedlare genomgår en intern introduktionsutbildning. Det finns därefter möjligheter till vidareutbildning för ytterligare fördjupning eller breddning inom olika kunskapsområden.

Visste du att...?
Det finns uppskattningsvis circa 8 000 yrken, men ingen vet det exakta antalet. Detta bl a på grund av att nya yrken "tillkommer" och gamla "dör ut" (glöms bort eller börjar "tillhöra historien").

Framtidsutsikter

Framtidsutsikterna för arbetsförmedlare förväntas bli goda. Under det närmaste året kommer många nya arbetsförmedlare att rekryteras.

För tips om hur man sätter ihop vinnande CV var god gå in på www.framtid.se/jobb/tips-nar-du-skriver-cv

För mer information se www.arbetsformedlingen.se

Läs gärna även ett blogginlägg Arbetsmarknaden år 2021>>.

Fler nyttiga länkar
Utbildningskontrakt>> - info på Arbetsförmedlingens hemsida om "Utbildningskontrakt" som är en satsning på ungdomar 20-24 år utan gymnasiekompetens;
www.gymnasieguiden.se/informeras/haelsokrav-i-olika-yrken - info om hälsokrav i olika yrken;
www.framtid.se/bloggar/fika-bor-man - ett blogginlägg om fikats betydelse för den svenska arbetsmarknaden;
www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad
www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Kontakt

11 liknande yrke(n)