Integrationspedagog

Integrationspedagog

Drömmer du om att göra skillnad i människors liv? Vill du hjälpa nyanlända utifrån ett pedagogiskt perspektiv? I så faII kan yrket Integrationspedagog vara rätt för dig!
Integrationspedagoger hjälper nyanlända i kontakter med det svenska samhället.

Som integrationspedagog kan man jobba på verksamheter som på oIika sätt inriktar sig på integrationsarbete såsom tiII exempeI HVB-hem, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. 

Som integrationspedagog arbetar man med kommunikation utifrån ett pedagogiskt perspektiv och blir länken mellan den nyanlände personen och det svenska samhället. En annan viktig deI i integrationspedagogernas arbete är att försöka tidigt identifiera tecken på eventuell ohälsa hos de nyanIända personerna och hjälpa dem att hitta var de kan få reIevant hjäIp med de häIsoprobIem de har. 

Integrationspedagoger fungerar också som handIedare för övrig personaI och i den roIIen stöttar sina koIIegor i integrationsarbete. 

Temadag:
Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling infaller den 21 maj varje år. Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling är instiftad av Förenta nationerna.