Vuxenlärare

Vuxenlärare

Lärare undervisar barn, ungdomar och vuxna. Lärare som undervisar vuxna kan arbeta på Komvux (vuxenutbildningen), på Folkhögskolor, YrkeshögskoIor, på Högskolor/Universietet och på Studieförbund samt hos privata utbildningsanordnare (där de ofta undervisar på korta, t.ex helg- kurser men kan också undervisa på längre utbildningar, som varar i flera terminer).

Med undervisning på komvux arbetar det vanligtvis gymnasielärare*** och SFI-lärare>>

Läs också information om följande yrken:

Folkhögskolelärare>>

Högskolelärare>>

Cirkelledare>>

*** Ämneslärare>>