Speciallärare

Speciallärare

Speciallärare - kallas en lärare som arbetar med elever i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolor eller vuxenutbildning som är i behov av särskilt stöd. Vissa speciallärare är specialiserade på tal- och språksvårigheter, på synskadade eller hörselskadade elever eller sådana som har psykiska eller intellektuella funktionshinder. Specialläraren har en utbildning direkt riktad mot att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Behov av särskild stöd kan bland annat finnas på grund av dyslexi eller dyskalkyli, som eleven har. Det ingår i speciallärarens kompetens att kunna göra dyslexi och dyskalkyli utredningar och bestämma vilken hjälp eleven behöver få (det kan t.ex vara specialhjälpmedel i form av talböcker eller undervisning i små grupper alternativt individuell undervisning).

Utbildning

Speciallärare utbildas vid ett flertal högskolor. Oftast är utbildningen en påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma lärare, dvs man måste först utbilda sig till Lärare>>

För antagning krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier också särskild behörighet i svenska, engelska och samhällskunskap samt i vissa andra ämnen som varierar beroende på vilken inriktning du väljer att läsa.