Datautbildare

Datautbildare

Yrkesbeskrivning

Datautbildare undervisar om hur om man använder olika PC-system, datorprogram eller i olika programspråk. De kan också medverka vid utveckling och framtagning av innehåll i kurser. Datautbildare undervisar i olika datakurser. Det kan vara kurser i hur man använder olika PC-system eller olika datorprogram, till exempel ordbehandlings- och kalkylprogram eller desktop-program. Det kan också vara utbildning i olika programspråk eller om nätverk.

De kan arbeta på ett utbildningsföretag och leda kurser för olika grupper. De kan också leda ”skräddarsydda” kurser eller utbilda enstaka personer på plats ute hos ett kundföretag. Datautbildare kan också vara anställda på ett större företag och hålla kurser för anställda och ibland också för företagets kunder. Ibland ingår det i arbetet att delta i utvecklingen av en kurs eller att anpassa en kurs så att den passar just den gruppen elever, som ska utbildas. Ibland arbetar utbildaren med att formulera övningsuppgifter, ta fram bildmaterial och lägga upp informationspärmar. I andra fall finns färdigt undervisningsmaterial.
 
I arbetet kan också ingå att marknadsföra och sälja in utbildningsanordnarens kurser. Arbetet kräver att man kan skapa intresse och motivation för ämnet och har förmåga att kunna förklara saker på ett sådant sätt sätt att andra människor förstår. Man måste själv ha goda kunskaper och praktiska erfarenheter av det man ska lära ut.

Utbildning

Datautbildare bör ha goda kunskaper i de program eller system de ska undervisa i. De bör också ha pedagogiska kunskaper eller erfarenhet av undervisning. De flesta datautbildare har utbildning inom datorområdet. Det finns också de som har lärarutbildning och tidigare undervisat inom skolan. Det finns ett flertal högskoleutbildningar med datainriktning. Det finns också mer teknisk inriktad utbildning, till exempel ingenjörsprogram. Flera civilingenjörsutbildningar ger också datautbildning. Man kan också själv kombinera kurser i dataämnen och andra ämnen till en examen inom högskolan.

Framtidsutsikter

Inom många datayrken är det efterfrågan på data-/IT-utbildade med längre utbildning och yrkeserfarenhet. För yrken med kortare utbildningstid är det hård konkurrens om jobben. Arbetsmöjligheterna för data-/IT-utbildade med en längre utbildning bedöms bli goda.

Nyttiga länkar
www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/alla-gymnasieelever-ska-kunna-lasa-programmering
www.kodcentrum.se - en ideell förening som helt gratis introducerar barn och unga till programmering och digitalt skapande;
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/civing-larare - info om högskoleprogrammer "Civilingenjör och lärare" i Stockholm;
www.youtube.com/playlist?list=PLGIaaBeLgSj-gR2ce4llrGt9c_1J7JqoC
www.youtube.com/user/TheCharmefis/playlists

6 liknande yrke(n)