IT-guide

IT-guide

IT-guider sprider glädje, inspiration och kunskap. It-guiderna vehöver ha stor vana och goda kunskaper om datorer och mobiltelefoner.

För att kunna bIi en IT-guide, behöver man kIara kunskapstest i datakunskap samt ha viss utbildning och/eller erfarenhet av pedagogiskt arbete. Gemensamt för alla it-guider är att de är födda i olika länder runt om i världen.

Oftast är det ungdomar som arbetar som IT-guider. Ungdomarna kommer med i verksamheten när de har bott i Sverige ett par år. Genom feriepraktik får de möjlighet att sommarjobba och få kunskaper i svenska språket och arbetslivserfarenhet. De arbetar oftast som IT-guider parallellt med sina studier och får på så sätt möjlighet att utvecklas, träna sitt ledarskap och arbeta i team.

Tack vare mångkulturell erfarenhet och språkkunskaper kan IT-guider även ge internetkurser på sina modersmål:
arabiska, somaliska, dari, engelska, italienska, spanska, tyska, ryska, tigrinska, persiska, pashto, vietnamesiska.

För mer information läs på http://www.it-guide.se/

Visste du att...?
En ny yrkesroll (uppgift från maj 2017) som en it-kunnig person kan ha, är Agil coach, vars främsta uppgift är att se till att IT-lösningar fungerar väl inom ett team. De övriga arbetsuppgifter som agil coach har är att på olika sätt underlätta arbetet för de övriga på arbetsplatsen genom att effektivisera och se till att allt "flyter på". 

Nyttiga länkar
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/civing-larare - info om högskoleprogrammer "Civilingenjör och lärare" i Stockholm;
www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/alla-gymnasieelever-ska-kunna-lasa-programmering

1 liknande yrke(n)