IT-guide

IT-guide

IT-guider sprider glädje, inspiration och kunskap. It-guiderna vehöver ha stor vana och goda kunskaper om datorer och mobiltelefoner.

För att kunna bIi en IT-guide, behöver man kIara kunskapstest i datakunskap samt ha viss utbildning och/eller erfarenhet av pedagogiskt arbete. Gemensamt för alla it-guider är att de är födda i olika länder runt om i världen.

Oftast är det ungdomar som arbetar som IT-guider. Ungdomarna kommer med i verksamheten när de har bott i Sverige ett par år. Genom feriepraktik får de möjlighet att sommarjobba och få kunskaper i svenska språket och arbetslivserfarenhet. De arbetar oftast som IT-guider parallellt med sina studier och får på så sätt möjlighet att utvecklas, träna sitt ledarskap och arbeta i team.

Tack vare mångkulturell erfarenhet och språkkunskaper kan IT-guider även ge internetkurser på sina modersmål:
arabiska, somaliska, dari, engelska, italienska, spanska, tyska, ryska, tigrinska, persiska, pashto, vietnamesiska.

För mer information läs på http://www.it-guide.se/