Sociolog

Sociolog

Sociologer studerar hur människor fungerar i grupp samt granskar samhällsstrukturerna och lär sig att titta på dessa med nya ögon. Ämnet Sociologi behandlar maktstrukturer och sociala grupperingar och sociologer söker förklaringar till att samhället är uppbyggt som det är.

Sociologiska frågeställningar kan studeras på mikro- och på makronivå. Under studietiden tränar blivande sociologer upp sin analytiska förmåga och skaffar sig efter hand verktyg att själv utföra analyser av grupper (gruppdynamik) och samhällsstrukturer.

Sociologer kan profilera dig inom flera olika områden, bland annat inom arbetsmarknad, organisation, hälsa eller familjerelaterade frågor

 och kan arbeta exempelvis med personalfrågor och samhällsanalytiska frågor eller som utredare>> eller organisationsutvecklare/organisationskonsult.

Vill man som utbildad sociolog stanna inom universitetsvärlden kan man satsa på att undervisa (bli högskolelärare>>) och/eller forska (bli forskare>>).