Demograf

Demograf

Demografer arbetar med befolkningsprognoser. De är specialister inom statistik, som inriktar sig på att analysera befolkningsutvecklingen (ofta i ett enskilt land eller region) och göra olika sorters prognoser, t.ex för att uppskatta bland annat totalbefolkningsmängd som kommer att finnas om några år men även på längre sikt. Många svenska demografer arbetar på SCB (Statistiska centralbyrån) med olika analyser av Sveriges befolkning. Demograf - är ett mycket viktigt yrke, därför att politiker fattar ofta sina beslut med utgångspunkt i de beräkningar och prognoser som demografer gör. På det sättet påverkar demografer i mångt och mycket vår framtid.

Du som är intresserad av yrket Demograf, kanske är också intresserad av följande yrken:
Statistiker>>

Matematiker>>

För att kunna få jobb som demograf måste man ha gedigna kunskaper i statistik. Det är ett akademiskt yrke, dvs man måste läsa på högskolenivå. Minimikravet för att få jobb som demograf är några terminers akademista studier och av dem minst två terminer på heltid (= 60 högskolepoäng) studier i statistik.
Exempel på en lämplig utbildning för att kunna få jobb som demograf är magisterexamen*** i Sociologi med inriktning på demografi.

*** för att uppnå magisterexamen måste man läsa på högskola/universitet i misnt fem år på heltid. Först uppnåg man kandidatexamen (som det tar tre år på heltid att läsa till) och sedan kan man läsa två år till - mot en magisterexamen.

Visste du att... ?
Enligt demografiska prognoser blir vi 11 miljoner människor i Sverige år 2024.

Nyttiga länkar
www.mattecentrum.se/raknestugor - info om Räknestugorna där man kostnadsfritt kan få hjälp med matten;
https://e-resident.gov.ee - Estonia (Estland) is the first country to offer e-Residency, a government-issued digital ID available to anyone in the world.

7 liknande yrke(n)