Matematiker

Matematiker

Matematiker använder sig av matematiska modeller och analysmetoder för att lösa problem.
Genom prognoser och statistiska analyser, löser matematiker optimeringsproblem.

Matematisk kompetens behövs exempelvis för att planera flygrutter, mobiltelefonnät och lösa olika logistikproblem. Vid planeringen av medicinska försök eller statistiska undersökningar behövs matematiker, liksom vid analyser för att bestämma exempelvis försäkringspremier.

Matematiker kan utvärdera och använda de nuvarande beräkningsmodeller eller ta fram nya modeller.

Matematiker finns på arbetsmarknadens alla sektorer och inom alla branscher. Många matematiker är anställda av teknikföretag, bank- och försäkringsbolag, it-företag, tjänsteföretag, industri- och kemiföretag samt inom handeln.

För mer information se www.naturvetarna.se

Utbildning

Utbildning till matematiker ges vid flera tekniska högskolor och universitet runt om i Sverige.

Det finns flera olika utbildningar, bland annat kandidat- och masterprogram i matematik. Kanditatprogrammen är tre år långa och masterprogrammen är påbyggnadsprogram, efter kandidatprogram, som är två år långa. Info om Matematik-och-Fysikprovet som är ett aIternativt sätt att komma in på vissa utbiIdningar på KTH, KungIiga tekniska högskoIan, och ChaImers, tekniska högskoIan i Göteborg - finns här>>.

Framtidsutsikter

Matematikernas arbetsmarknad är bred och återfinns inom många branscher. Deras kompetens behövs inom bland annat industrin, energisektorn och finansvärlden. Sammantaget bedöms det vara mycket liten konkurrens om jobben för utbildade matematiker.

Intressant för dig information kan finnas bI a på www.matematiskavetenskaper.se