Controller

Controller

En controller analyserar information om det ekonomiska resultatet, gör prognoser och ser till att ledningen får den ekonomiska information som behövs för att driva verksamheten. Controllern fungerar också som rådgivare. Som controller kan man ha olika inriktning, till exempel vara affärsinriktad eller inriktad på redovisning och arbeta med bokslut.

Ibland skiljer man på verksamhetscontroller (business controller) som är affärsinriktad och redovisningscontroller (accounting controller) eller finansiell controller (financial controller) som är redovisningsinriktad och arbetar med att göra bokslut.

Gränserna mellan rollerna är inte alltid skarpa i till exempel mindre företag. Men för att göra rollerna tydliga kan vi skilja på dem så här:

- Redovisningscontrollern ser till att siffrorna kommer fram, medan verksamhetscontrollern använder siffrorna, både redovisningens och andra.

- Redovisningscontrollern är nulägesorienterad och rapporterar resultat och måluppfyllnad, medan verksamhetscontrollern är framtidsorienterad och hjälper till att formulera mål och åtgärdsprogram.

- Redovisningscontrollern ska tillgodose många kunders behov, medan verksamhetscontrollern har en linjechef som huvudkund.

- Redovisningscontrollern behöver ha ekonomi- och systemkompetens, medan verksamhetscontrollern behöver verksamhets-, affärs-och ekonomikompetens.

Se en kort videofiIm om ControIIer på Trafikverket - här>>

Utbildning

Många som arbetar som controller, är utbildade civilekonomer. Men när arbetsuppgifterna handlar mindre om ekonomi och mer om analys, förändras också kraven på tidigare utbildning och kompetens. Samtidigt försvinner en del traditionella arbetsuppgifter inom ekonomi på grund av bättre teknikstöd. Därför är det inte säkert att man behöver vara utbildad ekonom för att jobba som controller. Vissa arbetsgivare tycker så här: om man kan verksamheten kan man lära sig ekonomi medan man jobbar. Generellt gäller följande: det är en stor fördel att ha kunskap om verksamhetsstyrning, kommunikation och ledarskapsfrågor.

Det förekommer att en controller inte har någon akademisk utbildning, utan har utbildat sig internt (dvs genom att arbetsgivaren har erbjudit kurser helt eller delvis på arbetstid: en ganska vanlig "modell" är att man läser på halvtid samtidigt som man arbetar heltid; man får heltidslön men arbetar - under utbildningstiden - bara 75%, dvs man studerar delvis på sin fritid och delvis på sin arbetstid, som anses som vinna-vinna situation: den anställde får kompetensutveckling med bibehållen lön och arbetsgivaren får en mer kompetent medarbetare i företaget eller organisationen).

Var god se även andra yrkespresentationer, ex. Akademiker>>.

 

 

2 liknande yrke(n)