Bygglovshandläggare

Bygglovshandläggare

Bygglovhandläggare kallas ofta för Byggnadsinspektör.

Arbetsuppgifterna innehåller handläggning av bygglov och tillsynsärenden enligt Plan- och bygglagen.

Bygglovhandläggare/Byggnadsinspektör håller ofta självständigt  så kallade samråd (möten) där de som berörs av ett bygge träffas. Bygglovhandläggare får besluta om kontrollplaner, sköter uppföljning, utövar tillsyn och utfärdar slutbevis.

Bygglovhandläggare/Byggnadsinspektörer ger också information och rådgivning till allmänheten. 

Utbildning

Utbildning finns inom Yrkeshögskolan (eftergymnasial nivå) och omfattar  mellan ett års och två års heltidsstudier, t.ex kan utbildning vara á 200 eller á 280 yrkeshögskolepoäng (200 yh = ett års heltidsstudier på yrkeshögskolenivå).
Yrkeshögskoleutbildning till Bygglovhandläggare/byggnadsinspektör kan ges på deltid och/eller på distans men kan också bedrivas på heltid, och som skolförlagd (bunden) utbildning. 

Övrigt

Se gärna även yrkespresentationer: Jurist>>, ParaIegaI>>, KriminoIog>>, UpphandIare>> och Utredare>>

Nyttiga länkar
www.boverket.se
www.sbsc.se - svensk brand- och säkerhetscertifiering;

7 liknande yrke(n)