Bygglovshandläggare

Bygglovshandläggare

Bygglovhandläggare kallas ofta för Byggnadsinspektör.

Arbetsuppgifterna innehåller handläggning av bygglov och tillsynsärenden enligt Plan- och bygglagen.

Bygglovhandläggare/Byggnadsinspektör håller ofta självständigt  så kallade samråd (möten) där de som berörs av ett bygge träffas. Bygglovhandläggare får besluta om kontrollplaner, sköter uppföljning, utövar tillsyn och utfärdar slutbevis.

Bygglovhandläggare/Byggnadsinspektörer ger också information och rådgivning till allmänheten. 

Utbildning

Utbildning finns inom Yrkeshögskolan (eftergymnasial nivå) och omfattar  mellan ett års och två års heltidsstudier, t.ex kan utbildning vara á 200 eller á 280 yrkeshögskolepoäng (200 yh = ett års heltidsstudier på yrkeshögskolenivå).
Yrkeshögskoleutbildning till Bygglovhandläggare/byggnadsinspektör kan ges på deltid och/eller på distans men kan också bedrivas på heltid, och som skolförlagd (bunden) utbildning. 

Arbetsmarknad

Med omfattande planerade nybyggnationer av både bostäder och infrastruktur ökar behovet av att anställa fler bygglovshansläggare samtidigt som många nu verksamma bygglovsandläggare närmar sig pensionsåldern.

Övrigt

Se gärna även yrkespresentationer: Jurist>>, ParaIegaI>>, KriminoIog>>, UpphandIare>> och Utredare>>

Nyttiga länkar
www.boverket.se
www.sbsc.se - svensk brand- och säkerhetscertifiering;
https://vision.se - tips till chefer & medarbetare inför utvecklingssamtal.

9 liknande yrke(n)