Hårdvarudesigner

Hårdvarudesigner

Hårdvarudesigners designar hårdvarukretsar till exempelvis mobiltelefoner, tvättmaskiner och datorer.

Moderna produkter kräver en modern och kostnadseffektiv hårdvaruplattform. Det skall finnas utrymme för framtida funktionstillväxt, och skalbarhet är en förutsättning för att kunna samordna produktsegment och nå kostnadsfördelar. Kvalitet och kort time-to-market möjliggörs genom en stabil och för ändamålet väl anpassad hårdvaruplattform.

Hårdvarudesigners är ingenjörer inom område "produktutveckIing" och arbetar ofta tillsammans med mjukvarudesigners - för att kunna vi ta fram väl avvägda hårdvaror som uppfyller kundens förväntningar på prestanda och kostnader.

Montering, kvalitetssäkring och även uppkörning av nya produkter kan också ingå i arbetsuppgifter som en hårdvarudesigner har.