Applikationsutvecklare

Applikationsutvecklare

Applikationsutvecklare är en gren av det som normalt benämns som systemutvecklare. Systemutvecklaren har ofta en lite bredare kompetens medan applikationsutvecklaren är specialiserad på just utveckling av nya appar, ofta för mobila enheter. Applikationsutveckling för mobila enheter är en bransch i mycket snabb utveckling och konkurrensen bland utvecklarna blir allt hårdare, men kunderna och användarna blir också fler och därmed blir möjligheterna större.

Arbetet med applikationsutveckling innebär mycket programmering, men man deltar ofta i hela utvecklingsprocessen, från analys och design till programmering och test. Det gäller att förstå kundens problem och ha kompetens för att ta fram en lösning. Arbetet sker ofta i lag och i nära kontakt med beställaren och de som slutligen ska använda systemet. Som applikationsutvecklare kan du även arbeta i egen regi och utveckla nya program och system för olika plattformar, till exempel appar för iPhone- och androidenheter.

Utbildning

Du kan läsa en Yrkeshögskoleutbildning inom programmering som oftast är ett till två år lång. Det finns även specifika utbildningar inom fler ämnen, bland annat för utveckling av mobila applikationer eller webbapplikationer. Du kan även läsa till systemutvecklare och utbildningen innehåller då oftast mer ekonomi, informationsteknik och projektledning. Dessa utbildningar är längre, oftast två till tre år och uppåt.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden för kvalificerad IT-personal är god. Sysselsättningen ökar markant och arbetslösheten minskar. Efterfrågan finns inom flera branscher och verksamheter. Framtidsutsikterna är goda för branschen i helhet och tillväxten är stor. Det kommer att råda stor brist på erfarna mjukvaru- och systemutvecklare och därmed även applikationsutvecklare. Detta beror på att det utbildades för få system- och applikationsutvecklare i början av 2000-talet. Det kommer att vara mycket liten konkurrens bland systemutvecklare och då i synnerhet erfarna systemutvecklare.