UX-designer

UX-designer

Förkortningen "UX" står för User eXperience och handlar om konsumentens upplevelse av att använda en produkt eller ett system. Det kan gälla appar för mobiltelefoner, datorer och "paddor" men också instrument- och kontrollpaneler. UX-designer skapar produkter och system som är lätta att förstå och uppmuntrar till användning.

En UX-designer fungerar på sätt och vis som en informationsarkitekt, men också tillämplar psykologisk förhållningssätt: genom undersökningar och strukturerade metoder klurar hen ut så mycket som möjligt om "kunden" (användaren), om behov och önskemål, och hur användaren fungerar i interaktion med produkten eller systemet. Mål med UX-designers arbete är att utveckla produkter som upplevs som maximalt användarvänliga, ändamålsenliga, smarta, smidiga, snabba och kul!

Olika datoriserade lösningar blir alltmer efterfrågade och tillgängliga. Mobila system blir allt vanligare, viktigare, och skärmgrafiken förbättras från en dag till en annan. Kraven blir därför också mycket högre och kunder förväntar sig numera att alla hemsidor, även det egna företagets intranät, ska fungera lika bra som de allra bästa sajterna. Och ett välfungerande och användbart gränssnitt är ofta helt avgörande för om en konsument väljer att klicka på ”köp”. Det är också en av de mest effektiva faktorerna i konkurrensen med andra e-handelsföretag som säljer samma saker. Att UX-designers är viktiga för både företagen och för alla oss, konsumenter, råder det ingen tvivel om.

UX-designers efterfrågas inom diverse olika typer av företag och branscher.

Egenskaper som är nödvändiga att ha om man vill bli UX-designer: social, serviceinriktad, noggran och nyfiken på människors beteende samt intresserad av affärer.

Utbildning

Utbildning till UX-designer kan finnas inom Yrkeshögskolan. Bra grundutbildning finns inom gymnasieskolans Teknikprogram och även på Estetiska programmet, inriktningar Bild&Formgivning>> och Estetik&Media>> samt på El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik>>

Visste du att...?
En ny yrkesroll (uppgift från maj 2017) som en it-kunnig person kan ha, är Agil coach, vars främsta uppgift är att se till att IT-lösningar fungerar väl inom ett team. De övriga arbetsuppgifter som agil coach har är att på olika sätt underlätta arbetet för de övriga på arbetsplatsen genom att effektivisera och se till att allt "flyter på".

4 liknande yrke(n)