Interaktionsdesigner

Interaktionsdesigner

Interaktionsdesigners kan arbeta med många olika arbetsuppgifter, t.ex kan utveckla produktorienterad användarupplevelse inom vitvaror, industriell utrustning, medicinteknik och fordon - och i så fall är det viktigt att man är en stark "storyteller" med färdigheter för att utforma framtida elektronik.

Interaktionsdesigners arbetar ofta i tvärvetenskapliga grupper. Kompetens inom fysisk, kognitiv ergonomi och användartester är viktigt för att kunna framgångsrikt delta i en tvärvetenskaplig arbetsgrupp.

Utbildning

De krav på utbildning som arbetsgivare ställer är ofta minst tre års utbildning med användarcentrerad design. Specifika krav som t.ex teknisk kompetens med industristandardapplikationer som: Adobe Aftereffects, Fireworks, Flash, Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere med flera samt erfarenhet av digitala prototyper med javascript, actionscript och eller behandling och fysiska prototyper med Arduino, kan också förekomma när man söker anställning som interaktionsdesigner.

Övrigt

För mer information se två korta filmer: en videofilm om Angelica som arbetar som Interaktionsdesigner>> och en en videofilm om masterprogrammet i Interaktion design>>