IT-arkitekt

IT-arkitekt

IT-arkitekt utvecklar strategier för hur IT-systemen på ett företag eller i en organisation ska användas och förbättras. Hen ansvarar ofta för att ha en helhetssyn över organisationens IT-struktur och kan beskrivas som "en länk mellan tekniken och användarna".

Arkitektrollerna är som regel seniora roller som kräver en stor erfarenhet av IT-arbete av olika slag samt en kunskap om det aktuella företaget eller organisationen de arbetar på.

Se även en videofiIm om detta yrket från Trafikverket - här>>

Utbildning

Den vanligaste utbildningsbakgrunden är en högskoleutbildning med datainriktning, till exempel en systemvetenskaplig utbildning eller någon civilingenjörsutbildning med datainriktning.  Även om IT är den vanligast bakgrunden är det möjligt att med annan tidigare erfarenhet som exempelvis civilekonom vara lämplig i rollen som IT-arkitekt.

Intressant för dig information kan även finnas på www.strangnaskanotmaraton.se/Wild