Kvalitetssäkrare/testare inom IT

Kvalitetssäkrare/testare inom IT

Kvalitetssäkrare/testare inom IT arbetar direkt eller indirekt med testning och kvalitetssäkring, antingen som renodlad kvalitetssäkrare eller som systemutvecklare>> med ansvar för kvalitetssäkring. Att få kvalitetssäkrade och testade system och mjukvaror blir allt viktigare eftersom det många gånger avgör om företag eller organisation når framgång eller misslyckas. 

Kvalitetssäkrare/testare jobbar med mjukvarutester och testautomatiseringar hos större företag, eller som kvalitetsansvarig för hela IT-lösningar i mindre företag eller organisationer. 

Testledare inom IT
Ansvarar för planering, koordinering samt uppföljning av tester vid införande av ett nytt IT-system och/eller applikation eller vid ändringar av de existerande systemen. Hen tar vanligtvis också fram testplaner och teststrategier. 
Marknadslönen (uppgift från år 2017) för testledare IT ligger mellan 40 000 och 50 000 kronor per månad.

Utbildning

Bra grundutbildning finns på gymnasieskolans Teknikprogrammet och på El-och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik>>
Passande vidareutbildningar kan finnsa inom Yrkeshögskolan.