Kvalitétsutvecklare

Kvalitétsutvecklare

Kvalitétsutvecklare kan vara anstäIIa inom kommunaIa verksamheter. 

De är experter på omvärldsanalys, projektledning och målstyrning. Deras arbetsuppgifter handlar framförallt om verksamhetsutveckling med fokus på förbättrad analys. De ansvarar för utvärdering och kartläggning inom områden som jämställdhet och hälsa. De ska också fungera som stöd till enhetschefer och den rollen uppfattar de flerst vaitétsutveckare som mycket spännande och utmanande. Att bidra med skarpa analyser och leda diskussioner tycker de flesta kvalitétsutvecklare är utmanande och ganska svårt men också väldigt roligt.

Till kvalitetsansvariga/kvalitétsutvecklare kan man vända sig med synpunkter på företagets/organisationens service och tjänster, eller om man vill föreslå förändringar.

Utbildning

Passande utbiIdning är t.ex kandidatprogram i Offentlig förvaItning. Efter sin högskoIeutbiIdning kan man få möjIighet att deIta i något sort traineeprogram, vilket innebär att man börjar arbeta i en kommun eller på ettöretag inom en organisation och parallellt fortsätter att utbildas i till exempel omvärldsanalys, projektledning och målstyrning.

1 liknande yrke(n)