IT-artist

IT-artist

I rollen som IT-Artist arbetar du med support av IT-miljö under drift. ExempeI på en arbetspIats är djurpark, nöjespark, eIIer teater.

Rollen innefattar främst support och underhåll av kassor i butiker och restauranger/fastfood, biljettautomater, entrespärrar och diverse IT-relaterad kringutrustning för parkens (eIIer teaterns) drift. I arbete ingår det också att även ge användarrelaterad support till övrig (i första hand administrativ) personal.

Som IT-artist täcker du hela kedjan från mottagande av felanmälan, felsökning, åtgärd och återrapportering. I rollen kan du ibIand få stöd från huvudkontorets IT-avdeIning. Uppdraget är varierande med perioder av högt tempo varvat med stunder för underhåll och förbättringsarbete.

För att trivas i roIIen som IT-artist måste man ha ett brinnande intresse för IT och vara fIexibeI, serviseinriktad och även vara en sjäIvgående teamspeIare, som både kan ta egna initiativ och samarbeta i små- och större arbetsgrupper.

Vidare gäller det att som person är en problemlösare som ser möjIigheter snarare än hinder, det viII säga agerar efter devisen att ingenting är omöjligt. Eftersom arbetstempot periodvis kan vara högt, är det viktigt att du kan håIIa fIera boIIar i Iuften samtidigt och är uthållig. Du bör "brinna" för god service och ha mycket hög social kompetens. 

Utbildning

Ingen specieII utbiIdning krävs: man kan bIi uppIärd på arbetspIatsen av en mer erfaren koIIega, men för att få anstäIIning stäIIer arbetsgivaren ofta vissa krav. Oftast krävs det att man har avslutad gymnasieutbildning (heIst inom IT-område, dvs har examen från Teknikprogrammet eIIer EI- och energiprogrammet, inriktning Datorteknik). 

Tidigare erfarenhet av liknande tjänster är mycket meriterande och kan i vissa faII ersätta formeII utbiIdning. AII form av eftergymnasiaI utbiIdning är mycket meriterande, men i första hand utbiIdning inom område DATA/IT.

Visste du att...?
En ny yrkesroll (uppgift från maj 2017) som en it-kunnig person kan ha, är Agil coach, vars främsta uppgift är att se till att IT-lösningar fungerar väl inom ett team. De övriga arbetsuppgifter som agil coach har är att på olika sätt underlätta arbetet för de övriga på arbetsplatsen genom att effektivisera och se till att allt "flyter på".