Osteoarkeolog

Osteoarkeolog

Osteoarkeologer är personer som tittar på och forskar om ben och benvävnad i människans förhistoria, alltså den tid där det inte finns skriven text att tillgå.

Osteologi är studiet av alla ryggradsdjurs skelett, såväl människans som de övriga djuren. Även andra delar av kroppen som tänder, naglar, horn med mera studeras i ämnet.

Ämnet delas upp i de två underområdena animalosteologi och humanosteologi, där den första gruppen studerar djurben och den andra människoben. I andra länder delas historisk osteologi upp i ett flertal discipliner, bland annat (engelska termer) physical anthropology, zooarcheaology och archaeozoology.

Utbildning

Om du är intresserad av Arkeologi och OsteoIogi, erbjuds inriktningen på avancerad nivå - Masterprogram i arkeologi, inriktning Osteoarkeologi>>, 120 högskoIepoäng (som motsvarar två årsstudier på heltid).

För mer information kontakta institutionen:

Institutionen för arkeologi och antikens kultur www.archaeology.su.se Du kan också kontakta Uppsala universitet för information - gå in på www.uu.se

Om du är intresserad av vård och medicin, kika på specialiseringen Ortopedi som erbjuds på bl. a. KaroIinska Institutet>>

Andra yrken som du kanske är intresserad av och viII få information om är Fysioterapeut, OsteoIog, ArkeoIog, SpeciaIistsjuksöterska, Idrottsmassör.