Osteolog

Osteolog

Osteologer studerar ben.
Ordet osteologi kommer från latin och översätts till svenska som "läran om ben". Vid en osteologisk analys studerar man delar av eller hela skelett, inklusive tänder, från människor och djur.

Studier av ben kan ge betydelsefull kunskap om individen och dess population. Beroende på bevaringsgrad kan bland annat individens ålder, kön, släktskap, kroppslängd (för djur är det både längd och mankhöjd) samt hälsostatus fastställas och studeras. Skelettlämningar kan vara både obrända och brända (kremerade) och liknande osteologiska metoder används vid båda typerna av material. Dock är osteologens möjligheter att få fram information kraftigt begränsade när det gäller det kremerade materialet. Detta på grund av dess ofta kraftiga fragmentering.

Resultaten av analysen som osteologer gör sätts sedan ofta samman med den arkeologiska tolkningen för att på så sätt öka förståelsen av ett forntida samhälle där människan och djuren lärt sig leva både vid sidan av varandra och tillsammans. Osteologer samarbetar, alltså, ofta med Arkeologer>>

Utbildning

Osteologi kan man läsa i Uppsala, Stockholm och Lund, oftast i kombination med arkeologi (uppgift från oktober 2017).
För att bli osteolog börjar man med att läsa tre terminer arkeologi (Arkeologi I, II och Kandidatkurs) och därefter går man över och läser Osteologi . Det bästa är att anmäla sig till ett treårigt Kandidatprogram inom arkeologi och sedan ta examen med inriktning Osteologi. Inom programmet kan man också välja kurser i laborativ arkeologi och annat man tycker är extraintressant. Om man sedan vill, kan man läsa vidare i 2 år och få en Masterexamen i Osteologi. Kika gärna på >> "Terminsöversikt kandidatprogram".

Om man är intresserad av Osteologi och i Arkeologi, erbjuds inriktningen på avancerad nivå - Masterprogram i arkeologi, inriktning Osteoarkeologi>>, 120 högskoIepoäng (som motsvarar två årsstudier på heltid).

För mer information kontakta institutionen:

Institutionen för arkeologi och antikens kultur www.archaeology.su.se Du kan också kontakta Uppsala universitet för information - gå in på www.uu.se

Kurser i Osteologi finns på Uppsala Universitet, Campus Gotland.

Karriär och arbetsmarknad

Som osteolog brukar man vara ganska attraktiv på arbetsmarknaden, särskilt om man kombinerar med kunskaper i allmän arkeologi, då kan man jobba bland annat med arkeologiska utgrävningar.
Man kan få jobb på museum, eller som forskare inom universitetsvärlden. Det kan ev finnas möjligheter att fortbilda sig och så småningom få jobb hos rättsmedicinalverket.
Före detta osteologistudenter, som har specialkunskaper i osteologi, söker arbete inom arkeologisk fältverksamhet där de kan hantera och ansvara för benfynd som tas tillvara. F d osteologistudenter har också tidigare fått projektanställningar inom museivärlden och på länsstyrelser. Några f d osteologistudenter har blivit antagna till doktorandtjänster både vid nationella och internationella universitet. Några f d osteologistudenter som var speciellt intresserade av rättsmedicin, fortsatt sina studier inom detta område.

Expertinsatser vid "speciella händelser"
Osteologiska expertiser kan ibland krävas i form av speciella expertinsatser, bland annat utomlands, när det gäller identifikation av "moderna kroppar" vid ganska nyligen inträffade dödsfall (som t.ex offren för massmorden och stora naturkatastrofer). Vill man kunna delta i sådana speciella expertinsatser, bör man försöka att inrikta sig tidigt i sina osteologi eller antropologi studier - på mänskliga ben och moderna rättsfall.

Nyttiga länkar
www.fragasyv.se/fragor/hur-blir-man-raettsantropolog - läs svar på Fråga SYV;
www.arkeologi.uu.se/Utbildning/osteologi

2 liknande yrke(n)