Bioteknolog

Bioteknolog

Bioteknik är en kombination av biologi och teknik.

Det kan i praktiken innebära att celler eller komponenter från celler (exempelvis enzymer eller DNA) används i diverse tekniska tillämpningar.

Bioteknologer utgår ifrån biologisk kunskap för att lösa utmaningar inom hälsa, miljö energi- och livsmedelsförsörjningen och arbetar med frågor kring hur genteknik förändrar samhället, hur vi fyller behovet av livsmedel, energi och råmaterial för alla jordens människor. Det är en utmaning som kräver ny teknik och omfattande kunskap om framtida möjligheter och risker.


Nyttiga länkar
För mer information kan du besöka:
www.bioresurs.uu.se  - Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik;
www.naturvetarna.se
www.sverigesfarmaceuter.se
www.sverigesingenjorer.se

5 liknande yrke(n)