Bioteknolog

Bioteknolog

Bioteknologer arbetar med frågor kring hur genteknik förändrar samhället, hur vi fyller behovet av livsmedel, energi och råmaterial för sju miljarder människor. Det är en utmaning som kräver ny teknik och kunskap om framtida möjligheter och risker. 


För mer information kan du besöka:
www.naturvetarna.se
www.sverigesfarmaceuter.se
www.sverigesingenjorer.se