CNC-svarvare

CNC-svarvare

Dagens avancerade tillverkningsindustri har ett allt större, dvs växande, behov av kompetent personal som klarar av att programmera och på olika sätt hantera datorstyrda verktygsmaskiner såsom svarvar, fräsar och fleroperationsmaskiner.

En CNC-svarvare behöver idag kunna mer än endast att programmera och hantera de CNC-styrda svarvmaskiner, utan måste även känna till metoder för att effektivisera och kvalitetssäkra produktion samt ha bra grundläggande kunskaper inom material/verktygslära och skärteknik.

Kort & gott
CNC-svarvare är en sort kvalificerad industrioperatör.
Inom branschen finns det möjlighet att ta olika sertifikat: grönt, blått och svart certifikat.

Utbildning

Bra grundläggande utbildning finns på gymnasieskolans Industritekniska programmet. Motsvarande utbildning kan finnas inom Komvux, vuxenutbildningen. Påbyggnadsutbildning kan man få inom yrkeshögskolan, eller som fortbildning (av sin arbetsgivare) inom sin anställning.

Visste du att...?
Förkortningen CNC står för det engelska uttrycket Computer Numerical Controll. Det betyder oftast, helt enkelt, att man använder en "datorstyrd maskin" i tillverkningsprocessen, t.ex när man färser, svarvar eller svetsar.

9 liknande yrke(n)