CNC-svarvare

CNC-svarvare är en sort Industrioperatör. Bra grundläggande utbildning finns på gymnasieskolans Industritekniska programmet. Motsvarande utbildning kan finnas inom Komvux, vuxenutbildningen. Påbyggnadsutbildning kan man få inom yrkeshögskolan, eller som fortbildning (av sin arbetsgivare) inom sin anställning.