Anläggningsprojektör-BIM

Anläggningsprojektör-BIM

Den nya tekniken i BIM (förkortning BIM står för "byggnads-informations-modeIIering") är en revolution som har förändrat byggindustrin de senaste åren och fortsätter att driva branschens utveckling i snabb takt.

Vill du utreda och projektera alltifrån nya stadsdelar och kommunikationsleder till bostäder, cykelvägar och grönytor kan i så faII yrket Anläggningsprojektör-BIM vara rätt får dig! Med hjälp av BIM, byggnadsinformationsmodellering, går det att skapa digitala modeller som innehåller all relevant information i byggprojekt.
Som utbiIdad anläggningsprojektör BIM kan man ha många oIika yrkes-/artetstitIar som t.ex AnIäggningsprojektör BIM/CAD, BIM-koordinator, VDC-specialist, Virtual Design and Construction, modellsamordnare BIM/CAD eller CAD-konstruktör.

UtbiIdning tiIIanläggningsprojektör BIM kan finnas inom yrkeshögskoIan.

Efterfrågan

Det är stark efterfrågan på anläggningsprojektörer med kunskaper i CAD/BIM. 

1 liknande yrke(n)