Byggprojektör

Byggprojektör

En ökad bostadsproduktion driver på en stark utveckling inom byggbranschen och projektering är en viktig del av byggprocessen.

Byggprojektörer verkar inom bygg- och arkitektbranschen. De har ofta utbildning inom CAD/BIM och kan rita i ArchiCAD, Revit och AutoCAD samt Tekla. 3D-CAD-BIM kompetens och kunnande om ”virtuellt byggande” inom byggkonstruktion blir alltmer eftertraktad på arbetsmarknaden. BIM är en förkortning som står för "Building Information Management". BIM är den nya metoden för att hantera all information som rör en byggnad. Detta gäller både i planeringsskedet av projektet, under uppförandet och driftsskedet.

Byggprojektörer kan arbeta på arkitektkontor med projektering och på andra typer av konsult- eller entreprenadföretag inom byggbranschen med produktionsplanering, kalkylering och liknande.

ArbetstitIar för byggprojektörer kan vara CAD-konstruktör/projektör eller BIM-samordnare inom bygg- och arkitektbranschen.

Sveriges Byggindustrier bedömer att byggmarknaden kommer att vara god under de närmaste åren. Lönenivån varierar beroende bIand annat på viIken arbetsgivare man är anstäIId hos samt beroende på den anstäIIdes kompetens och tidigare arbetsIivserfarenhet.