Byggnadskonstruktör

Byggnadskonstruktör

En byggnadskonstruktör är den ansvariga personen för de bärande element i nya byggnader.

På andra arbetsplatser kan byggnadskonstruktörer ha andra arbetsuppgifter, exempelvis att konstruera och övervaka tillverkning av takstolar i trä eller framställa ritningsunderlag till platsbyggda och prefabricerade byggnadskonstruktioner i betong.

En byggnadskonstruktör har ofta en central roll i både större och mindre tekniska byggprojekt.

Utbildning

Utbildning som krävs är någon form av byggteknisk eftergymnasial utbildning, helst högskole- eller civilingenjör men även yrkeshögskole- eller gymnasieingenjör kan få jobb som byggnadskonstruktör.

Körkort för personbil är ofta ett krav då man måste snabbt kunna förflytta sig mellan olika byggarbetsplatser. Intresse och erfarenhet av att arbeta i CAD och 3D program är mycket meriterande samt utbildning, erfarenhet och/eller intresse av att leda projekt.

Nyttiga länkar
www.boverket.se
www.sbsc.se - svensk brand- och säkerhetscertifiering;

6 liknande yrke(n)