Byggprojektledare

Byggprojektledare

Som byggprojektledare kan man arbeta både på företag som driver totalentreprenader och hos underentreprenörer.

Behovet av att rekrytera byggprojektledare är stort i Sverige idag. Mycket stora pensionsavgångar väntas och arbetsmarknaden ser ljus ut. 

Lönenivån varierar beroende på viIken arbetsgivare man arbetar för och på den anstäIIdes kompetens (inkIusive viIken tidigare utbiIdning man har) och tidigare arbetsIivserfarenhet. 

Utbildning

Utbildningar som leder till att man kan få jobb som Byggprojektledare finns både på högskolenivå (på högskolor och universitet) och inom yrkeshögskolan. Ledarskapsutbildning ingår som en viktig del i utbildningar och man kan ha nytta av de kunskaper som man skaffar sig även i fall man senare i livet vill jobba i en annan bransch.