Byggnadsingenjör

Byggnadsingenjör

En stor del av miljön runt omkring oss består av olika byggnadsverk till exempel vägar, hus och anläggningar. Som byggnadsingenjör kan man vara med och skapa värden som består i årtionden framåt. Arbetsuppgifterna är många och varierande och spänner över ett brett verksamhetsområde.

Som byggingenjör har du möjlighet att arbeta inom de flesta områden av byggbranschen, du kan arbeta med till exempel husbyggnadsteknik, husens installation- och klimatanläggningar, vägar, broar samt vatten- och avloppsteknik, och i byggprocessens olika delar, från utvecklingen av en idé via färdigställande och underhåll till en omfattande ombyggnad eller en slutlig rivning. Förmågan att identifiera och lösa problem och att använda olika IT-verktyg är några egenskaper som du har nytta av när du arbetar med att till exempel projektera, konstruera, producera och förvalta. Detta gör du oftast i samverkan med andra aktörer såsom arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer och myndigheter.

Som byggingenjör arbetar du nära många andra yrkesgrupper och är med i processer som ger tydliga avtryck i framtiden. Se gärna en kort (2 min 27 sek) videofilm om byggingenjör>>.

Läs gärna även i andra yrkespresentationer, t.ex om yrken Ingenjör>>,Civilingenjör>> och Högskoleingenjör>> samt om andra yrken inom Tekniskt arbete.

Utbildning

Utbildningar till byggingenjör finns inom högskolan/universitet och inom yrkeshögskolan. Utbildningarna finns med olika inriktning och olika längd. För att bli högskoleingenjör inom byggområdet krävs tre års studier vid högskola. För att bli civilingenjör med inriktning mot byggområdet krävs fem års studier vid högskolan. Kontakta respektive utbildningsanordnare för information om aktuella behörighetskrav. 
Och här>>> kan du se en kort videofilm (längd 1 min 31 sek) där det förklaras vad skillnader mellan Högskoleingenjör och Civilingenjör är.

Framtidsutsikter

Byggnadsingenjörer har en mycket bra arbetsmarknad. Även vid en eventuell avmattning av byggkonjunkturen väntas det råda brist på byggnadsingenjörer och mycket liten konkurrens om jobben i hela landet. Bristen gäller i synnerhet erfarna ingenjörer men även nuutexaminerade har relativt lätt att få jobb. Detsamma gäller på fem och tio års sikt.

Nyttiga länkar
www.sbsc.se - svensk brand- och säkerhetscertifiering;

3 liknande yrke(n)