Broexpert

Broexpert

Broexpert är byggingenjör med specialinriktning på brobyggnationer, förstärkning av broar, deras ombyggnader, frågor om säkerhet vid bygget av nya broar och expIoatering av de befintliga.

Du som är intresserad av yrket Broexpert, kanske också viII läsa om andra yrken, förslagsvis om: Civilingenjör, Högskoleingenjör, ByggIedare, Byggnadsingenjör, ByggIovshandIäggare, Byggnadskonstruktör och Ställningsbyggare.

Utbildning

Ofta har man grundutbiIdning civiIingenjör inom bygg. Men man kan också gå andra utbildningar - t.ex högskoleingenjör inom bygg. Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan. Gymnasial utbildning som förbereder till yrket Broexpert - finns på flera olika gymnasieprogram, t.ex på Teknikprogrammet, i första hand på inriktningen Samhällsbyggande- & Miljö, men det går också att läsa på andra gymnasieprogram, som t.ex på Bygg och anläggningsprogrammet (efter ett yrkesprogram innan man kan komma in på en högskoleutbildning Civilingenjörsprogrammet, kan man behöva komplettera med några kurser på komvux).

1 liknande yrke(n)