Byggledare

Byggledare

Byggledare kan arbeta på många olika företag och i olika organisationer, bl a på Trafikvekret. Byggledarens uppgift på Trafikverket är att bidra som byggkunnig i tidiga skeden av nya projekt och med byggledning i pågående projekt. Mycket av hans tid läggs alltså ute på byggarbetsplatserna.

I det vardagliga arbete är det byggledarens uppgift att tillsammans med trafikingenjörer se till så att trafikanterna kan färdas säkert förbi arbetsplatser, trots allt pågående arbete i ett byggprojekt.

Stor variation som byggledare
Det som är intressant med jobbet kan vara friheten och ansvaret för att projekten ska fungera för alla som är inblandade. Projekten är olika till storlek, budget och innehåll men samtidigt ganska lika. Projekten kan till exempel innehålla allt från geoteknik till broar, asfalt och berg.

Som byggledare har du kunskap om:
• byggprocessen vid ny-, till- och nybyggnation
• arbetsmiljöansvarets fördelning
• bygg- och installationssamordning
• hantering av ekonomiska, tidsmässiga och juridiska risker i byggprojekt
• att leda och kommunicera med olika yrkesgrupper inom byggsektorn
• arbetsgivareansvaret och arbetsrättsliga regelverk
• entreprenadrätt och byggbranschens standardvillkor, AMA
• tolka, läsa och förstå olika typer av bygghandlingar
(lov, ritningar, tekniska beskrivningar)
• olika byggnadstekniker och gällande byggnormer
• projektledning
• mätnings- och utsättningsteknik
• bygg- och fastighetslagstiftning
• företagsekonomi
• miljöfrågor kopplat till byggproduktion

Lämplig utbildning kan finnas på yrkeshögskolan.

Rekommenderad bakgrund
Utbildning inom väg och vatten.

Erfarenhet
Erfarenheter av arbete som entreprenör är meriterande.

Viktiga egenskaper för att lyckas
God samarbetsförmåga, stresstålighet, drivande och förtroendeingivande.

 

1 liknande yrke(n)