Småhusmontör

Småhusmontör

Småhusmontörer arbetar med att montera småhus av prefabricerade delar. Majoritet av småhusmontörer är anställda hos trähusfabrikanterna.

Utbildning

Bra grundläggande utbildning finns på gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Husbyggnad. Motsvarande utbildning kan finnas på komvux, vuxenutbildningen.

Lämpliga utbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan. Arbetsförmedlingen kan anordna relevant utbildning som arbetsmarknadsutbildning. Arbetsgivare  (som oftast är trähusfabrikanterna)  kan också ibland stå för utbildning och fortbildning av småhusmontörer.