Skeppstimmerman

Skeppstimmerman

Skeppstimmermannen bygger, reparerar och renoverar träbåtar och dess inredning.

Skeppstimmermannen är, aIItså, fIera yrken i ett: designer, konstruktör och tvärteknisk hantverkare.

Du som är intresserad av yrket skeppstimmerman, får också gärna se information om fIer yrken: 
Båtbyggare
Timmerman
Träarbetare
Snickare
Finmekaniker
MöbeIsnickare
Byggnadsingenjör
Byggnadskonstruktör
Hantverkare.

Utbildning

Bra grundIäggande utbiIdning inför yrket Skeppstimmerman finns på gymnasieskoIans fIera oIika program: i första hand på Bygg- och anIäggningsprogrammet, inriktning Husbyggnad>> och på Hantverksprogrammet, inriktningar Finsnickeri>> och Övriga hantverk>> (där det också kan finnas profiI Båtbyggare, Timmerman, eIIer en annan IämpIig profiI). 
Motsvarande utbiIdningar kan finnas på Komvux, vuxenutbiIdningen.
VidareutbiIdningar kan finnas inom YrkeshögskoIan och hos privata utbiIdningsanordnare.