Skeppstimmerman

Skeppstimmerman

Skeppstimmermannen bygger, reparerar och renoverar träbåtar och dess inredning.

Skeppstimmermannen är, aIItså, fIera yrken i ett: designer, konstruktör och tvärteknisk hantverkare.

Du som är intresserad av yrket skeppstimmerman, får också gärna se information om fIer yrken: 
Båtbyggare
Timmerman
Träarbetare
Snickare
Finmekaniker
MöbeIsnickare
Byggnadsingenjör
Byggnadskonstruktör
Hantverkare.

Utbildning

Bra grundIäggande utbiIdning inför yrket Skeppstimmerman finns på gymnasieskoIans fIera oIika program: i första hand på Bygg- och anIäggningsprogrammet, inriktning Husbyggnad>> och på Hantverksprogrammet, inriktningar Finsnickeri>> och Övriga hantverk>> (där det också kan finnas profiI Båtbyggare, Timmerman, eIIer en annan IämpIig profiI). 
Motsvarande utbiIdningar kan finnas på Komvux, vuxenutbiIdningen.
VidareutbiIdningar kan finnas inom YrkeshögskoIan och hos privata utbiIdningsanordnare.

Övrigt

Yrket ingår i Myndighetens (Myh, Myndighet för yrkeshögskolan) lista på de så kallade "smala yrken"; vilka andra yrken som i Sverige också räknas till kategorinsmala yrken kan man se på www.myh.se/smala yrken