Timmerman

Timmerman

En timmerman är en sort träarbetare som utför grövre träarbeten, exempelvis vid husbyggen.

Timmermannen är också delaktig vid renovering och flytt av timmerhus. När man restaurerar gamla timmerhus idag försöker man använda sig så gott det går av gamla tekniker och verktyg. De vanIigaste förekommande verktyg, som timmernammen använder sig av, är yxa och spiralborr. 

Du som är intresserad av yrket Timmerman, Iäs gärna också om andra yrken, t.ex om Möbelsnickare>>Byggnadskonstruktör>>Byggledare>>Slöjdlärare>>

 Utbildning

Bra grundIäggande utbiIdning erbjuds inom gymnasieskolan på Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad>> 
Utbildning till timmerman kan även finnas som en yrkesutgång under inriktningen Övriga hantverk>> på Hantverksprogrammet på gymnasiet.
Motsvarande utbiIdningar kan finnas inom Komvux, Vuxenutbildningen. 
Passande eftergymnasiala utbildningar kan finnas inom yrkeshögskolan och hos privata utbildningsanordnare och även som arbetsmarknadsutbildning som köps in eller anornas av AF, Arbetsförmedlingen.

8 liknande yrke(n)