Båtbyggare

Båtbyggare

Båtbyggare är ett yrke med såväl gamla traditioner som nya metoder, material och industriella tekniker. Yrket kräver olika speciella kunskaper rörande varje material för sig och/eller i kombination med andra material.

Som båtbyggare bygger och reparerar man (oftast) fritidsbåtar och i viss mån arbetsbåtar. Båtskroven kan vara byggda i trä. Att tillverka trädäck och annan överbyggnad i trä till plastbåtar är en annan vanlig uppgift. Man kan också tillverka de träformar som används för att gjuta skrovet till plastbåtar.

Jobbet ställer höga krav på hantverkskunskaper oavsett i vilka material man arbetar. Man blir väl förtrogen med handverktyg och med maskiner som sågar, hyvlar och slip- och borrmaskiner men också med moderna datorstyrda maskiner. I viss tillverkning kan svetskunskaper behövas.

En viktig del av arbetet är att veta vilka egenskaper olika material har och hur de uppför sig i olika situationer. En båt måste klara de krafter/påfrestningar som den är avsedd för.

Utbildning

Utbildning till till båtbyggare finns inom gymnasieskolans 3-åriga hantverksprogram med inriktning på finsnickeri. Här ingår verktyg- och maskinkunskap, ritningsläsning, träteknik, plastteknik, installationsteknik, kunskap om form och konstruktion samt materialkunskap.

I Vimmerby och Orust finns riksrekryterande lokala inriktningar av Hantverksprogrammet mot båtbyggeri. Man kan alltså söka oavsett var man bor i landet.
Det finns också hantverksutbildningar i båtbyggeri vid vissa folkhögskolor. De omfattar ett till två år.
Båtbyggare kan avlägga prov för gesäll- och mästarbrev.

Framtidsutsikter

Båtbyggare är en liten yrkesgrupp. Det är idag ett litet antal företag som arbetar med båttillverkning i Sverige. Båtförsäljningen, och därmed arbetstillfällena för båtbyggarna, påverkas av den ekonomiska konjunkturen och prisutvecklingen för båtar i jämförelse med andra kapitalvaror. Exporten har fått ökad betydelse.

Den tekniska utvecklingen går snabbt och datorstyrda maskiner blir allt vanligare. För att klara av att sköta dessa maskiner ställs allt större krav på båtbyggarens teoretiska och praktiska kunskaper.