Riggare

Riggare

Riggare arbetar med att rigga segel för optimalt utnyttjande av vindriktning och vindstyrka vid segelturer med segeIbåtar.

Det är en avancerad process och handlar även i mångt och mycket om säkerhet (måI är att minimera risken för olyckor med segeIbåt).

Arbetsmarknaden för riggare finns men är i Sverige mycket liten.

För mer information se http://hantverksrad.se och www.mastarregistret.se