Trappmakare

Trappmakare

Trappmakare konstruerar och tillverkar trappor (ofta i trä, men även i andra material som exempelvis glas, betong och metall) men även bygger om och renoverar och/elIer fIyttar de befintIiga (gamIa trappor), viIket gör ofta vid ombyggnationer/renoveringar av byggnader.

De flesta trappmakare är egnaföretagare/entreprenörer. Deras kunder är både byggföretag, fastighetsutvecklare och privatpersoner.

Trappmakares utbildningsbakgrund varierar. Många är i grunden hantverkare. Det är mycket fördeIaktigt att ha någon form av byggteknisk utbildning på eftergymnasial nivå. Några trappmakare är utbiIdade byggnadsingenjörer.

11 liknande yrke(n)