Stenmontör

Stenmontör

En stenmontör lägger golv, sätter trappor och monterar fasader av natursten så som marmor, granit, skiffer och kalksten. Resultatet av arbetet ska vara funktionellt, dekorativt och bestå i många år. Stenmontörer arbetar med både nybyggnationer, renovering och underhåll.

Arbetsuppgifter

Vanliga arbetsuppgifter för stenmontörer kan vara att:
- Lägga golv
- Sätta trappor
- Montera fasader.