Stenhuggare

Stenhuggare

Stenhuggare är ett hantverksyrke och ett samlingsnamn för flera "underyrken": gravstenhuggare, monumentstenhuggare och ornamentstenhuggare.

Som stenhuggare kan man exempelvis arbeta med smågatsten, storgatsten, kantsten, marksten, plattor, murar, trappor m.m. Arbetsuppgifterna för en stenhuggare på små och medelstora företag kan också kombineras med andra yrken, i första hand med yrket stensättare>> och kan bestå i att lägga kantsten och plattor samt även utföra viss markarbete.

Körkort är en stor merit och kan även ibland ställas som ett krav för att få arbete som stenhuggare.

Övrigt

Yrket ingår i Myndighetens (Myh, Myndighet för yrkeshögskolan) lista på de så kallade "smala yrken"; vilka andra yrken som i Sverige också räknas till kategorinsmala yrken kan man se på www.myh.se/smala yrken