Stensättare

Stensättare

Stensättare arbetar ofta i grupp/team i utomhusmiljö. De lägger kantsten och gatsten samt sten- och betongplattor på gång- och körbanor, i hamnområden, på parkeringsytor, terminaler - ofta i stadsmiljöer eller andra offentliga miljöer.

Stensättare arbetar med olika sorters material, men ofta är det naturmaterial som granit och skiffer.

Viktigt för att kunna trivas med arbete som stensättare är att man är fysiskt stark och trivs med utomhusarbete.

Utbildning

Till stensättare kan man utbilda sig på gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Mark- och anläggning>>
Även komvux kan erbjuda yrkesutbildning till Stensättare. Körkort B***, för personbil, kan krävas för att kunna få arbete som stensättare.

Man kan också utbilda sig på ett praktiskt sätt, genom att bli en vuxenlärling hos en verksam stensättare och lära sig i så fall "genom att göra", dvs på ett praktiskt sätt.

Är man intresserad att bli en vuxenlärling, kontaktar man Arbetsförmedlingen för information om vad som gäller.