Stensättare

Stensättare

Stensättaren lägger kantsten och gatsten samt sten- och betongplattor på gång- och körbanor.

Utbildning

Till stensättare kan man utbilda sig på gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Mark- och anläggning>>
Även komvux kan erbjuda yrkesutbildning till Stensättare. Man kan också utbilda sig på ett praktiskt sätt, genom att bli en vuxenlärling hos en verksam stensättare och lära sig i så fall "genom att göra", dvs på ett praktiskt sätt. Är man intresserad att bli en vuxenlärling, kontaktar man Arbetsförmedlingen för information om vad som gäller.