Anläggare

Anläggare

Anläggningsarbetare är ett gemensamt namn för olika yrkesgrupper som arbetar med att bygga till exempel vägar, broar, flygfält och vatten- och reningsverk.
Exempel på yrkestitlar är:
Väg- och anläggningsarbetare
Anläggningsmaskinförare/Bygg- och anläggningsförare>>

och Anläggningsdykare>>

Utbildning

Utbildning finns på gymnasiets Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Mark och anläggning>> och Anläggningsfordon>> kan även finnas inom vuxenutbildningen (komvux) eller som arbetsmarknadsutbildning, som Arbetsförmedlingen anordnar eller köper platser på hos en privat utbildningsanordnare. Man kan även lära sig jobber genom att bli en vuxenlärling (dvs "gå i lära" hos en verksam anläggningsarbetare). Arbetsförmedlingen kan eventuellt hjälpa till med att ordna praktik eller bli en vuxenlärling.